قند خرد شده آوازه

قند خرد شده در بسته بندی های 400 و 700 گرمی