سس مایونز آوازه

سُس مایونز و سُس مایونز کم چرب
در بسته بندی های 220، 600 و 900 گرمی
و در انواع :
    -سُس گوجه فرنگی    
    - سُس کچاپ تُند
    - سُس هزار جزیره
    - سُس فرانسوی