دومین جشنواره ملی برندهای برتر

دومین جشنواره ملی برندهای برتر

دومین جشنواره ملی برندهای برتر محبوب مصرف کنندگان با نظر سنجی از آحاد مردم آغاز شد.

زمان: دوم آذر الی پنجم دی ماه 93

مکان: مراجعه به سایت www.irantopbrands.org و ثبت رای خود به برند محبوبتان.

منتظر شما هستیم.