شرکت در نظرسنجی برند محبوب

شرکت در نظرسنجی برند محبوب

برند محبوب من!
انتخاب با شماست...

با رأی خود، به برند محبوبتان دلگرمی دهید

روش شرکت در نظرسنجی از طریق وبسایت جشنواره
www.irantopbrands.org

مهلت شرکت در نظرسنجی

15 اردیبهشت لغایت
15 شهریور ماه 98

جوایز ویژه هواداران برندهای محبوب
100 جایزه 5 میلیون ریالی

رای دهی مستقیم به صنایع غذایی آوازه ، جهت ورود روی لینک زیر کلیک کنید

آوازه/irantopbrands.org/vote