هفتمین قرعه کشی جشنواره آرزوهای بزرگ برنج آوازه در مورخ 25/11/1392 برگزار شد

هفتمین قرعه کشی جشنواره آرزوهای بزرگ برنج آوازه در مورخ 25/11/1392 برگزار شد

هفتمین قرعه کشی جشنواره آرزوهای بزرگ برنج آوازه در مورخ 25/11/1392 برگزار شد و منتخبینی که در برنامه قبل به قید قرعه اتنخاب شده بودند در محل استودیو آوازه حضور پیدا کردند. شرکت کنندگان در این برنامه آقای مهدی گودرزی از  بروجرد و حسین تکاسی از رامسر و خانم فرزانه از کرمانشاه در کنار محمد سلوکی مجری برنامه حضور داشتند. نکته تفاوت این برنامه حاضر نبودن خانم بهاری در برنامه به علت نقص فنی خودرو بود که این اتفاق و تماس تلفنی با ایشان و حضور در قرعه کشی به صورت تلفنی فضای متفاوتی را خلق کرده بود. محمد سلوکی مجری برنامه با کمک شرکت کنندگان قرعه کشی منتخبین برنامه هفته آینده را انجام داد که از قرار آقای امیر علی بیات از زنجان ، حسن بیگدلی از خدابنده و اوالحسن دره کی از بیرجند بودند تا برنامه بعد منتخبین خود را بشناسد. قرعه کشی آغاز رسید و چشمان حضار نظاره گر  بیرون آمدن گوی از گردونه بودند و سرانجام خانم فرزانه بهاری که به صورت تلفنی در برنامه شرکت کرده بود  برنده خوش شانس جایزه ویژه 110 میلیون تومانی این هفته برگزیده شد و  آقای حسین تکاسی برنده  جایزه 11 میلیون تومانی  و آقای مهدی گودرزی جایره 1 میلیون و صد هزار تومانی شدند.

به امید اینکه شما خواننده و مصرف کنده عزیز برنده آینده جشنواره آرزوهای بزرگ برنج آوازه باشید . 

92/12/18