چهارمین قرعه کشی جشنواره آرزوهای بزرگ برنج آوازه در مورخ 1392/11/04 برگزار شد

چهارمین قرعه کشی جشنواره آرزوهای بزرگ برنج آوازه در مورخ 1392/11/04 برگزار شد

چهارمین قرعه کشی جشنواره آرزوهای بزرگ برنج آوازه در مورخ 1392/11/04 برگزار شد و آقای محمد سلوکی  همانند برنامه های قبل  اجرای این برنامه را بر عهده داشت . در ابتدای برنامه  محمد سلوکی تشکر ویژ ای از رفتار نوع دوستانه  امیر حسین حبیبی ابراز کرد و از وی به خاطر هدیه نیمی از مبلغ جایزه خود را به آقای یدا... رعدی تشکر کرد و از وی در برنامه دعوت نمود تا خود در این باره سخن گوید.  با همراهی شرکت کنندگان برنامه قرعه کشی منتخبین برنامه آینده را انجام داد که به ترتیب شماره ردیف آقای محسن رحیمی از قزوین  - آقای علی بابائیان از ایلام  و خانم آمنه بسطامی نژاد از خرم آباد  برگزیده شدند . هیجان به اوج خود رسیده بود و منتخبین در انتظار شروع قرعه کشی و از میان این 3 عزیز خانم سونیا رمضان خانی از تهران برنده جایزه ویژه 110 میلیون تومانی و آقای نصرت ا... خیری برنده جایزه 11 میلیون تومانی و آقای بهروز فرجی منتخب جایزه 1 میلیون و یکصد هزار تومانی برنج آوازه شدند که برای نامبردگان  آرزوی سلامت داریم .

به امید اینکه شما خواننده و مصرف کننده عزیز برنده آینده جشنواره آرزوهای بزرگ برنج آوازه باشید.