دومین  قرعه کشی جشنواره آرزوهای بزرگ برنج آوازه مورخ 1392/10/20 برگزار شد

دومین قرعه کشی جشنواره آرزوهای بزرگ برنج آوازه مورخ 1392/10/20 برگزار شد

دومین  قرعه کشی جشنواره آرزوهای بزرگ برنج آوازه در مورخ 1392/10/20 برگزار شد و آقای محمد سلوکی عهده دار اجرای این برنامه شدند . در ابتدا محمد سلوکی با همراهی شرکت کنندگان برنامه قرعه کشی منتخبین برنامه آینده را انجام داد که به ترتیب شماره ردیف آقای امیر حسین حبیبی از کرج- آقای علی عرفانی از کرمان- آقای یدا... رعدی از عجب شیر برگزیده شدند . هیجان به اوج خود رسیده بود و منتخبین در انتظار شروع قرعه کشی و از میان این 3 عزیز آقای حسین خاتونی از همدان برنده 110/000/000 تومانی جشنواره آرزوهای بزرگ برنج آوازه شدند که برای ایشان آرزوی سلامت داریم .حضور پژمان بازغی عزیز بازیگر جوان و پرتلاش کشورمان گرمای خاصی به برنامه بخشیده بود

به امید اینکه شما خواننده و مصرف کننده عزیز برنده آینده جشنواره آرزوهای بزرگ برنج آوازه باشید