• آیا شرکت آوازه برنج ایرانی دارد؟

  بلی – برنج ایرانی طلایی و نقره ای آوازه

 • برنج ایرانی آوازه چه نوع برنجی است؟

  برنجی است دارای استانداردهای تعریف شده و سخت گیرانه ی شرکت صنایع غذایی آوازه می باشد. برخی از ویژگی های برنج آوازه عبارتست از:
  سالم بودن برنج
  ضریب رعنایی بالا (نسبت طول به عرض دانه ی برنج)
  عطر و بوی برنج
  طبخ آسان
  نچسب بودن

 • درصد مرغوبیت برنج ایرانی آوازه به چه میزان است؟

  مرغوبیت این کالا در واحد کنترل کیفی آوازه در هر ساعت مورد بررسی و آزمایش قرار می گیرد و این واحد حافظ کیفیت و مرغوبیت این کالا می باشد.

 • آیا برنج ایرانی آوازه یکدست است؟

  بلی – 100% برنج ایرانی آوازه یکدست می باشد.

 • تفاوت برنج نقره ای و طلایی آوازه در چیست؟

  تنها تفاوت این است: برنج طلایی آوازه عطری می باشد.